Over familieopstellingen...

meer over familieopstellingen systemisch coachen

Er zijn van die situaties waar je maar geen vat op krijgt. Er zijn van die vragen die je maar niet kunt beantwoorden. Er zijn van die patronen die je wilt veranderen, maar het lukt je niet echt. Je hebt er genoeg over gepraat en over nagedacht, dat loste echter te weinig op. Je voelt een zekere mate van onmacht. Een familieopstelling kan dan heel helpend zijn.

Familie

De basis van je leven wordt gevormd door de familie waarbinnen je geboren bent. Je familie en je voorouders spelen een belangrijke rol in hoe je met jezelf omgaat. Ook je vaderland en de tradities waarin je bent opgevoed laten hun stempel achter.

Je familie van herkomst is het belangrijkste systeem waar jij deel van uitmaakt. Of je dat nu wil of niet, de (on)zichtbare banden zijn altijd aanwezig. Voor een groot deel vormen de banden met de mensen om je heen jouw leven tot wie je bent. Dit alles gebeurt zonder dat zij zich hier bewust van zijn en zonder dat jij je hier bewust van bent.

Gebeurtenissen vanuit je systeem

Ook gebeurtenissen van vele generaties terug kunnen, meestal volledig onbewust, in je familie en in jou doorwerken. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan: misbruik, adoptie, echtscheiding, oorlog, abortus, emigratie, misbruik, ziektes, vroegtijdig overlijden, familie geheimen. Hierdoor kunnen patronen ontstaan die de leden van je familie beïnvloeden.

Je kunt door de familiegebeurtenissen misschien het gevoel krijgen afgedwaald te zijn van je eigen innerlijke kern, het gevoel hebben dat je de bewegingen van je ziel niet meer goed kunt ervaren. Een hoogsensitief mens kan zich hierdoor erg onbegrepen voelen. Je kunt het gevoel krijgen dat je niet echt een plek in de wereld hebt gevonden. 

Een familieopstelling geeft weer hoe jij verbonden bent (geweest) met de mensen uit jouw leven. Of hoe jij nog verbonden kunt zijn met de mensen uit je systeem die al overleden zijn, de voorouders die op hun beurt weer een rol hebben gespeeld in het leven van jouw ouders. Er kunnen patronen zichtbaar worden gemaakt die vaak al vele jaren doorgegeven zijn van generatie op generatie.

Leven vanuit verbinding

leven vanuit verbinding

Vanuit verbinding met jezelf, de verbinding met je ziel, functioneer je het beste. Pijnlijke ervaringen vanuit het verleden kunnen ervoor hebben gezorgd dat je de verbinding bent kwijtgeraakt.

Je ziel is echter steeds weer op zoek naar deze verbinding. Als je de verbinding met je ziel niet meer goed kunt voelen kan je allerlei onbestemde gevoelens krijgen.

Hierdoor kan het zijn dat je: 

  • Moeite hebt met het vinden van je plek op aarde.
  • Heftig kan reageren op dingen en niet snapt hoe dat komt.
  • Het gevoel hebt dat je de lasten van een ander draagt.

Je bewuste zelf is niet meer in staat om de verbinding te herstellen, weet niet meer waar en wanneer je het kwijt bent geraakt. Een familieopstelling maakt zichtbaar waar de ziel naar zoekt, wat je ziel nodig heeft.

Je bent altijd een onderdeel van een groot systemisch geheel, waarvan je familie het belangrijkste systeem is. Een opstelling laat je ervaren dat jij tot dit grote geheel behoort en dat niemand buitengesloten kan worden.

Trauma en opstellingen

Een trauma ontstaat omdat je een heftige situatie niet goed kunt verwerken. Sommige diepe trauma’s worden veroorzaakt door problemen die van generatie op generatie worden voortgezet.

Door een trauma deelt de ziel in drie delen: een getraumatiseerd deel, een overlevingsdeel en een gezond deel.

Het getraumatiseerde deel staat stil in de tijd waarin het trauma plaats vond. Hierdoor wordt de pijn van het trauma steeds opnieuw ervaren. Dit deel zoek naar een weg uit de pijn en kan telkens opnieuw worden opgerakeld, dit kan ook geheel onbewust gebeuren.

Het overlevingsdeel blijft net zo lang in stand tot het trauma is geïntegreerd. Dit is het deel dat zorgt voor ontkenning en verdringing van het trauma, en is hard nodig om te kunnen overleven. Het overlevingsdeel is altijd alert op ‘gevaar’ en probeert nare gevoelens buiten de deur te houden. Het overlevingsdeel heeft de taak om ervoor te zorgen dat er nooit meer zoiets verschrikkelijks gebeurt.

Er is ook een gezond deel van je ziel, dit deel kijkt met vertrouwen de wereld in. Voor dit deel zijn de eigen gevoelens belangrijk. Het is het deel dat ervoor zorgt dat je functioneert in de wereld. Het is mogelijk dat je jezelf niet compleet voelt omdat het overlevingsmechanisme je nog belet om je trauma te kunnen helen zodat je ziel zich ook geheeld voelt.

Tijdens een opstelling is het mogelijk dat deze drie delen weer één worden of dat er beweging vanuit de ziel naar eenwording mogelijk is gemaakt.

"Misschien is al het verschrikkelijke, het kwade, in wezen iets wat hulpeloos is en onze hulp nodig heeft. " (Rilke)

Systemische coaching

familieopstellingen systemisch coachen

Dit is een opstelling die je bij Ineke in de praktijk kan doen. Er zijn geen andere mensen bij, dit is een fijne manier voor jou als je de voorkeur hebt om individueel te werken of als een groep nog als onprettig wordt ervaren.

Tijdens het consult onderzoeken we jouw vraagstelling. Hierbij worden poppetjes gebruikt die jouw familie, vrienden en ander mensen uit jouw leven voorstellen. Jij geeft deze poppetjes een plek op de tafel, je zult verrast zijn wat voor mooie informatie hier uit voortkomt.

Door systemisch te werken wordt zichtbaar gemaakt wat er zich van binnen bij jou afspeelt. Op een veilige manier kan je onderzoeken wat jouw emoties en gevoelens te vertellen hebben. Wil je graag een systemische coaching, maak dan een afspraak of kijk eerst eens op de website van Ineke: inekesnelleman.nl